gemeente riolering
Riolering Gemeente Raalte.
Werken bij de gemeente Raalte. U bent hier. Home / Riolering. Binnen de bebouwde kom. Buiten bebouwde kom. Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente. Via Meldpunt Openbare Ruimte geeft u de melding door aan de gemeente.
Rioolverstopping Onderwerpen In Epe Gemeente Epe.
Klachten of meldingen riolering. Voor klachten of meldingen over de afvoer van uw riolering naar het gemeenteriool, kunt u contact opnemen met de gemeente Epe via het telefoonnummer 14 0578. Buiten kantooruren kunt u, alleen als herstel niet kan wachten tot de volgende werkdag, contact opnemen met het calamiteitennummer 0578 67 88 97.
Verstoppingen Gemeente Utrecht.
Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot 05, meter buiten uw perceelsgrens. Alles wat daarbuiten ligt is gemeentegrond. U kunt contact opnemen met een loodgieter of ontstoppingsbedrijf. Die onderzoekt de oorzaak van de verstopping en zal deze in de meeste gevallen verhelpen. De loodgieter mag geen problemen op gemeentegrond oplossen. Probleem op gemeentegrond? Bel de gemeente.
Riolering; aanleg en onderhoud Gemeente Sittard-Geleen.
In deze overeenkomst staat vermeld dat wanneer blijkt dat de verstopping of het defect van de riolering zich bevindt in het particuliere gedeelte van de huisaansluiting, de eigenaar zich verplicht om alle met het onderzoek gemaakte kosten aan de gemeente te vergoeden gebaseerd op de dan geldende tarieven.
Riolering Zeist.
De gemeente beheert de aansluiting van het riool vanaf de erfgrens van uw huis tot aan het riool: de gemeente vervangt de afvoerleiding en ontstopt de aansluiting. U hoeft niet zelf de grond open te laten breken voor het vervangen van de afvoerleiding of het ontstoppen van de riolering.
Riolering Afval, milieu en openbare ruimte Home Gemeente Nieuwkoop.
Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? Dan vraagt u een rioolaansluiting aan bij de gemeente. De gemeente verzorgt, op kosten van de aanvrager, de aansluiting tot aan de perceelgrens van uw terrein. Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.
Verstopt riool Gemeente Leusden.
In dat geval zal de gemeente de kosten op u verhalen. Van onze medewerker die bij u komt kijken, krijgt u voor het declareren van de kosten het formulier Vergoeding van schade door verstopping van het gemeentelijk riool. Contact met de gemeente.
Riolering Gemeente Lelystad.
Een rioleringsplan beschrijft de toestand van de riolering van de gemeente, welke wettelijke eisen op de riolering van toepassing zijn en welke maatregelen en middelen nodig zijn om aan deze wettelijke eisen te voldoen. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2015 het GRP 2016 tot en met 2021 vastgesteld.
Gemeente Borger-Odoorn: Water en riolering.
Water en riolering. Water en riolering. In onze gemeente zijn 12.000 woningen aangeslotenop de gemeentelijke riolering. De riolering zorgt voor de afvoer van huishoudelijk en bedrijfsafvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap. Algemene informatie over riolering vindt u op www.riool.info.
Verstopping riool melden Gemeente Almelo.
Op de bouwtekening van uw woning staat aangegeven waar het precies zit. De gemeente kan u dit eventueel ook vertellen. Als het water niet bij de controleput komt, zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen.
Verstopping riool melden Gemeente Roosendaal.
Als het water niet bij het ontstoppingsstuk komt, zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. Regel dan zelf het ontstoppen. U kunt een bedrijf inschakelen dat uw riool kan ontstoppen. U betaalt zelf de kosten. Als er water in het ontstoppingsstuk blijft staan dan zit de huisaansluiting op gemeentegrond verstopt. Maak dan een melding bij de gemeente.
Riolering Gemeente Oldambt.
Laat u dit door derden doen, dan vergoedt de gemeente geen kosten. Is het putje leeg, dan bevindt de verstopping zich op het terrein van de woning. De eigenaar moet in dit geval zelf voor een oplossing zorgen. Kijk voor informatie over riolering in het algemeen eens op de website van de stichting Rioned.

Contacteer ons